Elkartoki

ELKARTOKI és un projecte pedagògic i participatiu per a la transformació dels espais dels centres escolars. El projecte neix de la preocupació per donar solucions a les desigualtats que es donen en l’ús dels patis, per les característiques físiques d’aquests espais i el seu model de gestió i d’ús. Elkartoki busca canviar els usos i dinàmiques del pati i espais comuns de l’escola a través de tallers de disseny i creació en els quals ela alumnes i les alumnes inventen i construeixen treballs, artefactes o intervencions.

Autoria

TIPI som una cooperativa formada per quatre dones establerta a Bilbao, que treballa amb territoris, organitzacions i grups de persones, en projectes que busquen transformar els models i esquemes convencionals. En els nostres projectes tractem d’obrir els processos de disseny hackejant els rols i dicotomies tradicionals. En TIPI creiem en el disseny per a la transformació i en la transformació a través del disseny.

Vídeo

Web

https://wearetipi.co

PATIOA DENONA DA

País

Bilbao, Espanya