CRIT Cronologia crítica del disseny

CRIT Cronologia crítica del disseny és un projecte de recerca impulsat per Makea Tu Vida que s’articula al voltant d’una col·lecció temàtica de cronologies de diferents camps d’actuació del disseny.

Amb un triple objectiu, CRIT vol ser un mitjà de divulgació de la capacitat transformadora del disseny, una eina pedagògica i d’investigació per a docents i professionals que ens ajude a abordar els grans reptes actuals des de diferents àmbits de la pràctica del disseny, i un vehicle de promoció de la cultura del disseny.

És urgent afrontar el repte de les greus problemàtiques contemporànies, i CRIT ho fa des de la perspectiva de referents històrics que ens facen replantejar la pràctica del disseny de manera estructural i crítica.

#ecologia

La primera investigació que estem portat a terme se centrat en la cronologia del binomi disseny-ecologia, fent investigació de referents en l’àmbit del disseny que des de finals del segle XIX fins a l’actualitat han tingut com a eix vertebrador el respecte i la cura del medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental del consum i la producció de béns i serveis.

D’aquesta manera, CRIT Cronologia crítica del disseny és un projecte de llarg recorregut que s’inicia en aquesta primera investigació centrant-se en l’ecologia i la sostenibilitat, i que s’anirà completant amb nous quaderns de cronologies crítiques del disseny sobre altres àrees de pràctica del disseny.

Materials de treball

Seguint la pròpia filosofia oberta del projecte, anem compartint els documents i materials que es van generant i que serveixen de base per al desenvolupament de les sessions virtuals proposades durant el mes de novembre.

  1. Cronologia col·laborativa del dispositiu Màquina del Temps
  2. Panells activadors de diàleg
  3. Glossari #ecologia crit (versió 1.0)

Panell #1: Drets socials i producció

CRIT Cronologia crítica del disseny

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_ Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt

imagen

FDR Presidential Library & Museum. Eleanor Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1949. CC BY 2.0.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eleanor_Roosevelt _UDHR.jpg

2. Producción silla nº14 Thonet (1930)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Michael_Thonet
http://thonet.com.au/about/history/

imagen

Autoría desconocida. Producció de mobles de fusta corbada a la planta de Thonet Mundus a Bystrice, 1930. Vlastivěda moravská – Svobodný stát a okupace. Dominio público: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thonet_-_Mundus.gif

3. Nebulosa difusa – Nebulosa Orion (2017)

https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Nebula

imagen

BryanGoff. The Orion Nebula taken from a backyard in Petaluma, California, 2017. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backyard photo of_the Orion Nebula.jpg

4. Abolición del trabajo Infantil (1919)

https://www.ilo.org/declaration/principles/abolitionofchildlabour/lang–es/index.htm

imagen

Lewis Hine. Some of the doffers and the Supt. Ten small boys and girls about this size out of a force of 40 employees. Catawba Cotton Mill. Newton, N.C., 1908. U.S. National Archives and Records Administration. Domini públic: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Some_of_the_doffers  and the Supt. Ten small boys and_girls about this size_out of a_force of_40 employees. Catawba… -_NARA -_523141.jpg

6. Bombardeo atómico en Nagasaki (1945)

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos at%C3%B3micos de_Hiroshima y Nagasaki

imagen

Charles Levy. Hongo nuclear sobre Nagasaki, 1945. Domini públic: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic bombing_of Japan.jpg

Panell #2: Recursos i sostenibilitat

Panel 2_CRIT Cronologia crítica del disseny

1. Open Source Ecology (2003)

https://www.opensourceecology.org/

imagen

Autoría desconocida. LifeTrac. Global Village Construction Set, 2006. CC BY 2.0.: https://www.opensourceecology.org/about-factor-e-farm

2. Paul J. Crutzen introduce el término Antropoceno (2000)

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_J._Crutzen

imagen

Tom Fisk. Waste, unknown. Pexels. Recuperat de: https://www.pexels.com/photo/yellow-excavator-on-piles-of-trash-3174350/

3. Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered por Ernest Friedrich Schumacher (1973)

https://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/small_is_beautiful.pdf

imagen

Dust jacket of fifth reprint of first edition, copyright 1973. Publisher Blond & Briggs. Jacket design by Andrew Since. Publisher Blond & Briggs. Copyright: https://en.wikipedia.org/wiki/File:SmallIsBeautiful1973.jpg

4. Nicholas Georgescu-Roegen publica The Entropy Law and the Economic Progress (1971)

PDF del libro

imagen

Jürgen Schoner. Caracol de borgoña. Helix pomatia, 2005. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grapevinesnail_01.jpg

5. Aprovación de la ley de parques nacionales en España (1916)

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/centenario-ley-1916.aspx

imagen

6. John Ruskin publica Unto This Last and Other Essays on Political Economy (1862)

PDF del llibre

imagen

Jonn Leffmann. Una persona cuenta un fajo de diferentes billetes suecos, 2019. Creative Commons Attribution 3.0 Unported: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pengar_-_2019.jpg

Panell #3: Comunicació i organització

Panel 3_CRIT Cronologia crítica del disseny

1. Inici del projecte Rep Rap (2005)

https://reprap.org

imagen

Charles C. Replicating Rapid Prototyper. RepRap Project, 2007. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reprap_Darwin.jpg

2. Nace Adbuster Media Foundation (1989)

https://www.adbusters.org

imagen

Shi-Zhe Yung. Corporate America Flag, 2000. Adbusters Media Foundation. Recuperada de: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Corporate_flag.svg

3. Greenpeace se funda en Vancouver, Canadá (1971)

https://www.greenpeace.org/global

imagen

Hans van Dijk (ANEFO). Greenpeace ship Rainbow Warrior in Amsterdam Harbour awaiting departure to Newfoundland, 1981. GaHetNa (Nationaal Archief NL). Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RainbowWarriorAmsterdam1981.jpg

4. Capitalismo y Esquizofrenia (1972, 1980) por Gilles Deleuze y Félix Guattari

imagen

Autoría desconocida. Rhizome de fougère au microscope, 2017. Recuperat de: http://shotsofscience.com/fr/une-mozaique-non-un-rhizome-de-fougere-au-microscope

5. R. Buckminster Fuller patenta una cúpula geodèsica (1954)

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_geod%C3%A9sica

imagen

Bettmann. Buckminster Fuller in Front of Dome, 1967. Recuperat de: https://www.gettyimages.es/detail/fotografía-de-noticias/the-architect-stands-in-front-of-his-creation-a-fotografía-de-noticias/514867318

Glossari #ecologia crit

Glosario #ecologia crit cronologia crítica del diseño

Glossari #ecologia crit ha d’entendre’s com un document de treball no acabat, in-progress, que evolucionarà amb el propi procés de recerca. El seu contingut és susceptible de modificar-se radicalment per a incorporar nous termes i referències, així com millorar, ampliar, contrastar, consensuar, i matisar els ja existents.

Un laboratori del qual extreure unes eines pedagògiques i de co-creació que ens ajudin a provocar el canvi en les pràctiques i processos de disseny.

Aquest glossari està compost per una selecció paraules clau vinculades directa i indirectament a la relació entre l’ecologia i la pràctica del disseny. L’elecció inicial de termes inclosa en la present versió és una mica casual i no respon a criteris de rellevància.

Cada concepte està definit breument i es proposen unes paraules clau relacionades. Així mateix, s’acompanya d’algunes de les referències històriques que estem treballant en la cronologia en referència a aquests termes.

Activitats

Volem presentar-vos la recerca CRIT Cronologia crítica del disseny, i compartir les raons i intencions per iniciar aquest projecte.

Per això, durant aquest mes de novembre us animem a participar en alguna de les sessions online que estem preparant on comentarem els antecedents, la metodologia, i el desenvolupament de la primera recerca sobre el binomi ecologia-disseny, així com la realització d’un exercici que contempli el paradigma actual.

Valencia Disseny Week
dimecres 11 Novembre
Complet!

Bilbao Bizkaia Design Week
divendres 20 Novembre
Complet!

Barcelona Design Week
dimecres 25 Novembre
Complet!

Si vols participar en el projecte format part del grup de treball, proposar alguna col·laboració amb la teva escola o organització, o simplement vols fer-nos arribar alguns comentaris i idees, per favor contacta amb nosaltres a info@cronologiacrit.design