REMOBLAR som un grup de persones procedents de diferents àmbits que posem en comú els nostres coneixements i experiències per impulsar processos d’aprenentatge col·laboratiu i empoderar les comunitats educatives, facilitant la transformació dels espais educatius a través de la participació, l’aprofitament de recursos i l’autoconstrucció.

A través d’aquesta plataforma col.laborativa, hem començat una recerca en comú, analitzant com són els espais educatius i com haurien de ser, quins són els límits per poder transformar-los i quines experiències ja s’han dut a terme. Volem elaborar uns materials perquè qualsevol comunitat educativa pugui tenir al seu abast un kit d’idees per dur a terme la seva pròpia dinàmica.

Pedagogies

Publicacions, articles, vídeos, etc. entorn de mètodes i tècniques destinades a ensenyar i educar, especialment els infants i joves.

Eines i guies

Manuals, metodologies, plataformes, reglaments i recomanacions sobre les diverses àrees implicades en la transformació dels espais educatius.

Espais

Propostes i reflexions sobre l’organització / formalització / configuració / distribució dels espais físics dedicats a l’educació.

Experiències

Casos pràctics, processos i experiències en què s’ha passat a l’acció. Relats d’altres del com, el què, amb qui i els per què.