Jornades REMOBLAR:
Transformant els espais educatius

23-24 de Març de 2018
Casal Solleric.
Passeig del Born 27. Palma (Mallorca)

23 de març de 2018

Introducció i ponències

16.00 – 16.30h — Remoblar: repensar els espais a l’educació (Tina Codina. Tres Cultura). Introducció i contextualització del projecte: Presentació de l’equip motor. Perquè es important l’espai a l’educació? En què consisteix l’aprenentatge col·laboratiu?

16.30 – 17.15h — Pensar fent: habitar, construir, reutilitzar i compartir (Mireia Juan. Makea Tu Vida). Processos de disseny i construcció col·lectiva a partir de materials reutilitzats a través d’alguns dels projectes desenvolupats pel col·lectiu.

17.15 – 17.45h — Descans

17.45 – 18.15h — El jardí secret: una escola més verda i participada (Elena Climent. Arquicostura.net). Com aprofitar les possibilitats que el fascinant món vegetal posa davant nostre. 

18.15 – 19.00h — Més enllà dels límits: estratègies per superar riscos i normatives. (Cristina Florit. Arquitecta). Analitzarem el marc normatiu que regula aquests processos de transformació, donarem estratègies per donar-li compliment i gestionar els riscos.

19 – 20h — Debat

24 de març de 2018

Tallers i participació

10.00 – 10.45h — Presentació del projecte “El Safareig. L’espai exterior de l’escola com a espai educatiu” (Carme Cols i Pitu Fernández. El Safareig)

10.45 – 11h — Descans

11 – 13h — Taller. “Volem un pati amb relacions més igualitàries. Per on comencem?” (Dafne Saldaña. Equal Saree).

13 – 14h — Debat