El Pati de l’ Escola en Igualtat: Diagnòstic i intervenció de gènere a l’espai d’esbarjo.

Per: Dafne Saldaña Blasco

Tipus de material: Publicació

via:https://ia601300.us.archive.org/11/items/elpatidelescolaengualtat/El%20Pati%20de%20l%27Escola%20en%20Igualtat_Dafne%20Saldan%CC%83a%20Blasco.pdf

Aquest treball és una experiència de recerca-acció on la finalitat és disminuir les desigualtats i jerarquies que es produeixen en l’ús que nenes i nens fan del pati d’esbarjo de les escoles de primària a través d’un canvi qualitatiu en l’espai. Als espais d’esbarjo es reprodueixen rols de gènere tradicionalment femenins i masculins i existeixen fenòmens d’exclusió i menysvaloració per raó de sexe, basats en els estereotips sexuals i en la jerarquia de gèneres. L’objectiu d’aquesta recerca-acció és organitzar un mètode de diagnosi i intervenció de gènere als espais d’esbarjo, que sigui fàcilment reproduïble i que potencii un canvi de conductes dintre i fora del centre educatiu.