El pati que volem

Data: 2016-2017
Lloc: Escola Colònia Güell. Barcelona
Impulsors: Un grup de mestres, pares i mares de l’escola Colònia Güell
Coordinació: Co-creació. S’inicia de la mà d’una mestra que es va començar a assessorar i formar per presentar-lo a l’equip directiu, al claustre, al Consell Escolar i a les famílies.
Amb la participació de: Comunitat educativa escola Colònia Güell
Amb el recolzament de: AMPA escola Colònia Güell

via: https://elpatiquevolem.wordpress.com 

“Un procés de co-creació consisteix en gestionar la creativitat entre col·lectius o persones diverses, per tal que puguin prendre part activament en el procés creatiu d’un projecte, encara que no siguin especialistes ni tinguin coneixements sobre el tema. El secret consisteix en trobar els mecanismes que permetin complementar els coneixements i les habilitats que pot aportar cada persona individualment per crear quelcom col·lectivament”    (Lluís Sabadell Artiga, artista i dissenyador)..