Què és REMOBLAR?

Investigar, reutilitzar i redissenyar per innnovar en els espais educatius.

REMOBLAR som un grup de persones procedents de diferents àmbits que posem en comú els nostres coneixements i experiències per impulsar processos d’aprenentatge col·laboratiu i empoderar les comunitats educatives, facilitant la transformació dels espais educatius a través de la participació, l’aprofitament de recursos i l’autoconstrucció.

El que volem es fer una recerca en comú, analitzant com són els espais educatius i com voldríem que fossin, quins són els límits per poder transformar-los i quines experiències ja s’han dut a terme.

Des d’aquí, volem compartir el coneixement i la documentació que anem recopilant sobre el repte que suposen els processos de transformació d’espais educatius per adaptarlos i fer-los coherents al projecte pedagògic que volen impulsar.

Quins reptes socials, globals o de ciutat tracta el projecte?

El projecte neix de la necessitat de repensar els espais de les escoles per adaptar-los a les noves formes de pedagogia i d’aprenentatge. El projecte es basa en la premissa de que al redissenyar els espais educatius possibilitem la creació d’espais pel pensament, pel treball comú, pel desenvolupament de la persona cap a models més col·laboratius.

Creiem que és important fer partícip en el procés de transformació a tota comunitat educativa (professors, personal no docent, alumnes, pares i mares, gent del barri, tècnics,…), generant processos d’aprenentatge col·laboratiu a través de la reutilització i l’autoconstrucció, que generin relacions intergeneracionals, inclusives i d’apoderament.

És ben cert que hi ha moltes iniciatives que des de fa temps treballen en aquestes línies, molts centres que estan experimentant noves dinàmiques i transformant els seus espais. Totes aquestes iniciatives han generat molta informació al respecte, que moltes vegades està dispersa i sembla difícil de consultar. El primer repte que ens hem posat és intentar organitzar aquesta informació per tal de categoritzar els material, i possar-lo llavors a l’abast de totes aquelles comunitats que vulguin iniciar processos similars. Aquesta propia plataforma web és aquest espai en el que estam treballant actualment.

Aquest format ens possibilita compartir totes les nostres experiències que són molt diverses: arquitectura, disseny, paissatgisme, gènere, cultura, participació, autoconstrucció, sostenibilitat… a la vegada que ens permet anar investigant des de la pràctica i sumant iniciatives per poder compartir aquestes maneres de fer entre totes les participants.

Per què posar en marxa un projecte com aquest?

REMOBLAR vol oferir un conjunt d’eines que faciliti a les comunitats educatives el desenvolupament de processos de transformació dels seus espais per fer-los coherents amb el seu projecte educatiu.

Des de la nostra experiència, hem anat trobant un munt d’informació, documentació i casos al voltant d’aquests processos. Així, hem decidit utilitzar aquest espai web per organitzar aquest material, categoritzar-lo, filtrar-lo, i inclús valorar-lo o comentar-lo per facilitar el seu accès. Volem posar a l’abast de tothom aquesta informació de qualitat que ens pot èsser útil a totes.

Volem acompanyar processos de transformació dels espais escolars que busquin assolir centres més inclusius, igualitaris i adaptats a les noves pedagogies, proposant processos colaboratius on puguin participar totes les persones implicades en igualtat de condicions (alumnat, professorat, etc.):

  1. processos d’autoconstrucció i de treball col·laboratiu, que promoguin la inclusió, la cooperació i l’apoderament individual i col·lectiu;
  2. la sostenibilitat, explorant processos de reutilització i d’aprofitament de recursos locals (materials, humans, energètics, temps, etc);
  3. el treball sota lògiques open source, de generació de plataformes de treball obertes i col·laboratives, de compartir el coneixement generat;
  4. la recerca i experimentació de vies alternatives de finançament.

A quina comunitat va dirigit el projecte?

Aquest projecte va dirigit per una banda a la comunitat educativa, a escoles en concret que vulguin viure un procés de transformació participativa i autogestionada; però també a tècnics i tècniques que estiguin acompanyant aquest tipus de projectes i necessiten més informació.
Ens relacionam amb la comunitat educativa a partir de l’acompanyament als projectes de transformació dels espais i amb la inclusió de la comunitat educativa en grups de treball per tal d’investigar i dissenyar materials que possiblitin projectes autònoms.
Alguns dels col·lectius implicats ja han realitzat projectes a comunitats escolars pels que podrem compartir aquestes experiències.

Metodologia: investigar fent

La idea de Remoblar és recopilar i compartir informació per a possibilitar la transformció d’espais educatius. És per això que hem anat creant diferents marcs segons les necessitats del projecte.

De moment ha passat per tres fases:

 

FASE 1:
REHOGAR 9

Octubre 2017: Durant aquesta primera fase del projecte, Remoblar s’ha iniciat com a grup de treball i ha començat la recerca en comú de materials i documentació. Aquesta primera etapa va consisitir en tres sessions de treball per recopilar informació i dissenyar una web on compartir els resultats de la recerca (consulta la documentació de les sessions al següent enllaç).

Es desenvolupa en el marc de la novena edició de la trobada REHOGAR: Disseny Obert i Reutilització a l’Espai Zero de la Fabra i Coats de Barcelona.

 

FASE 2:
La Comunificadora

Novembre 2017-gener-2018: La segona fase es la de la sistematització i viabilitat del projecte, a través de les sessions del programa La Comunificadora de Barcelona Activa. Hem donat forma a al projecte per co-dissenyar la estratègia per a la sistematització de diferents dispositius (jornades, tallers, xerrades…) dirigides a la transformació dels espais educatius per a la innovació pedagògica.

 

FASE 3
Jornades REMOBLAR — Mallorca

Març 2017: La tercera fase será la de realitzar aquesta estratègia, testar amb les comunitats educatives que vulguin fer projectes per a la transformació d’espais educatius a partir d’unes jornades tècniques en les que les persones que formam part de Remoblar compartirem coneixements amb les inscrites i durem a terme un petit projecte pilot per dur a la pràctica tot el que hem investigat.