REMOBLAR:
Investigar, reutilitzar i redissenyar per innnovar en els espais educatius

El que volem es fer una recerca en comú, analitzant com són els espais educatius i com haurien de ser, quins són els límits per poder transformar-los i quines experiències ja s’han duit a terme. Et convidam a explorar els materials i a aportar-ne de nous.

REMOBLAR

La idea

El nostre centre d’atenció el posam a les escoles públiques. Què passa quan les escoles públiques intenten adaptar els seus espais a les noves pedagogies? Tenen els recursos suficients per poder transformar els espais i per tant innovar en el sistema educatiu?

Parlant amb mestres de l’escola pública ens adonam que tot són dificultats: pocs recursos per destinar a aquest canvi d’aules, poc suport per altres mestres i famílies que creuen més necessari invertir en altres coses…

Però pensam que es produiria un gran canvi si els espais escolars tenguessin una altra forma i per això hem pensat en dissenyar un taller que es pugui fer a les escoles, on participin mestres, famílies i nins i nines en la transformació de les seves aules amb els recursos que tengui l’escola. Redissenyar el mobiliari ja existent, crear-ne de nou a partir de la reutilització de materials.

La nostra proposta és que totes aquestes experiències i aquests redissenys i nous dissenys es puguin compartir i fer possible la transformació autònoma dels espais per part de la comunitat educativa, autogestionant els tallers. Això s’aconseguirà a partir d’aquesta web en la que anirem volcant tots els materials generats inicialment al taller al marc de Rehogar 9 que tendrà lloc a Fabra i Coats de Barcelona els dies 30/9/2017, 7/10/2017, 14/10/2017.

Per a Rehogar 9 volem fer la primera passa del projecte: la investigació i el disseny de la metodologia dels tallers, però no ho volem fer sols. Pensam que si compartim aquesta idea i cocream i sistematitzam unes dinàmiques de com fer els tallers el projecte tendrà un efecte multiplicador, ja que les persones implicades podran dur-ho a terme amb una comunitat educativa i es començaran a veure germinar petites llavors per diferents territoris.

Per això hem creat aquesta web, per anar volcant els continguts que anam trobant i per que totes les persones que tenguin interès en aquesta transformacio dels espais educatius puguin aportar altres materials i així, entre tots i totes poder crear una comunitat encaminada a la transformació dels espais educatius per a la innovació pedagògica