Pedagogies

Publicacions, articles, vídeos, etc. entorn de mètodes i tècniques destinades a ensenyar i educar, especialment els infants i joves.

Eines i guies

Manuals, metodologies, plataformes, reglaments i recomanacions sobre les diverses àrees implicades en la transformació dels espais educatius.

Espais

Propostes i reflexions sobre l’organització / formalització / configuració / distribució dels espais físics dedicats a l’educació.

Experiències

Casos pràctics, processos i experiències en què s’ha passat a l’acció. Relats d’altres del com, el què, amb qui i els per què.