Autocoles

AUTOCOLES és una línia de treball duta a terme per Basurama en una desena de col•legis durant els últims 4 anys. Consisteix en una transformació lúdica i col•lectiva dels espais educatius, vinculats principalment al pati. És alhora un projecte pedagògic i un projecte d’equipació i construcció col•lectiva d’infraestructures lúdiques en aquests espais que replantegin la manera de relacionar-nos en ells. Es tracta de revaloritzar els espais d’ensenyament, generant en el procés un sentiment de pertinença i afecte en els propis usuaris/as en condicions d’igualtat i diversitat. Es proposa l’autoconstrucció amb mínims recursos i materials.

Autoria

BASURAMA és un col•lectiu dedicat a la recerca, creació i producció cultural i mediambiental fundat en 2001 que ha centrat la seva àrea d’estudi i actuació en els processos productius, la generació de deixalles que aquests impliquen i les possibilitats creatives que susciten aquestes conjuntures contemporànies.

Vídeo

Web

http://www.basurama.org

País

Madrid, Espanya