Bio-based materials

BIO-BASED MATERIALS és un projecte de recerca sobre materials obtinguts de la biomassa. L’objectiu és investigar una alternativa als materials convencionals que sovint suposen un gran impacte negatiu en el medi ambient. El desenvolupament d’aquests materials obtinguts de la biomassa no només suposaria una millora per al planeta, sinó que també podrien oferir noves sensacions, colors, textures, olors i interaccions entre l’usuari i l’objecte. Aquest projecte es desenvolupa en el marc del Treball Final de Títol de Disseny de Productes en la EASD València.

Autoría

ISAAC CORES IRAGO és dissenyador de producte format a Santiago de Compostel•la i a València. Es va titular en 2018 amb un treball de recerca sobre materials sostenibles procedents de la biomassa.

La curiositat és el seu motor. Avui el seu objectiu és fer un món millor a través del disseny i la innovació social.

Vídeo