El instrumento que se desangra

Instrument musical experimental híbrid que combina el so de percussió per degoteig amb un sistema electromagnètic de fabricació manual. A través d’una clau de pas es pot determinar la freqüència de degoteig d’un líquid contingut en l’envàs suspès sobre la xapa de metall de manera que es poden generar patrons rítmics regulars. Els materials utilitzats són objectes trobats i fabricats de diferents procedències. Algunes peces pertanyen a anteriors instruments.

Autoria

Jonathan García Llana (1985, Hasselt, Bèlgica) investiga des de 2009 al voltant de la lutheria experimental sota el pseudònim “TUNIPANEA” i realitza diferents activitats al públic com a tallers, exposicions, esdeveniments especials, concerts i encàrrecs de disseny d’instruments d’autor. Desenvolupa les seves creacions barrejant objectes trobats amb elements electrònics de fabricació pròpia, resignificant els usos de la tecnologia quotidiana com a eina expressiva i mecanisme de construcció social.

Web

www.tunipanea.com

País

Bilbao, Espanya