FACCyR-CTEP

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular — FACCyR – CTEP és l’eina reivindicativa que ens vam donar els treballadors per a la defensa dels nostres drets; per aconseguir el reconeixement del valor ambiental i social de la nostra feina. Agrupem als treballadors cartroners, carretoners, recicladors, recuperadors urbans i promotors ambientals de tot el país.

Des de la FACCyR lluitem per sistemes de reciclat amb inclusió social que garanteixin la participació i el protagonisme dels cartroners i les cartroneres en totes les instàncies fonamentals: promoció, recol•lecció porta a porta, tractament i comercialització.

A Argentina som més de 150.000 cartroners i cartroneres, que de mitja recol•lectem 10.000 quilos de residus en tot el país. No obstant això, aquest servei ambiental no està reconegut en l’àmbit nacional ni existeix suport estatal per sortir d’aquesta situació d’informalitat.

Web

http://faccyr.org.ar

País

Argentina