Yellow is the new white

YELLOW IS THE NEW WHITE és una estructura pneumàtica per èsser recorreguda i percebuda.

Autoria

CONJUNTOS EMPÁTICOS és una associació sense ànim de lucre que neix en 2012 amb diverses finalitats com la de difondre treballs desenvolupats en els camps de l’arquitectura, l’art o la pedagogia. Aquesta estructura formada principalment per joves arquitectes i estudiants d’arquitectura, genera processos de desenvolupament humà a través de la reflexió, participació i construcció col•lectiva, amb capacitat de promoure diferents iniciatives al món de l’arquitectura i la cultura, així com la implicació directa de resultats de recerca desenvolupats en aquests camps i testats en les accions quotidianes del dia a dia, realitzant una labor propera i participativa.